Cision och den Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR)
 

Cision's åtagande gällande dataintegritet

Den 25:e maj, 2018, kommer den nya Europeiska dataskyddsförordningen att träda I kraft och påverka hur företag samlar in och använder personliga uppgifter för alla EU-medborgare. Cision välkomnar denna förändring och förbinder oss till att skydda personlig information som används inom Cisions mediadatabas vi erbjuder våra kunder, samt säkerställa att vi och våra kunder uppfyller våra skyldigheter gällande denna data.

Vad är GDPR?

GDPR harmoniserar och moderniserar dataskyddskraven i alla EU-länder och är utformad för att förbättra det sätt organisationer hanterar personlig och känslig information. Målet med förordningen är att säkra EU-medborgares rättigheter.

Även om många nya och förändrade krav finns så gäller samma grundprinciper som tidigare. Nya regler har vidgat definitionen av personlig information och även vidgat omfattningen till att gälla alla företag, även de som är verksamma utanför EU, men som hanterar EU medborgares information. Vår ställning, skyldigheter och ansvar är beskrivna i vår Integritetsdeklaration och policy, som finns på denna webbplats.

Vad behöver du som kund eller influencer göra?

Om du är en kund så kommer du, om det inte redan mottagits, få vårt avtal gällande hantering och ansvar för personuppgifter för att säkerställa att vi och våra kunder uppfyller våra respektive skyldigheter enligt GDPR. Vänligen granska och sänd tillbaka undertecknat så snart du har möjlighet.

Om du är en influencer så kommer du inom kort att mottaga vår Integritetsdeklaration. Vänligen läs noggrant och låt oss veta om du har frågor kring detta.

Resurser dedikerade till GDPR

image

 

Vi har ett team med specialister som arbetar globalt med alla områden för att säkerställa att våra förberedelser inför GDPR utförs korrekt. Vi hanterar och skyddar din data på ett effektivt sätt och arbetar mot en strategisk ambition gällande" Privacy by Design". Viktiga områden vi arbetar på inkluderar:

  • Upprättar personuppgiftsbiträdesavtal med våra leverantörer och säkerställer att personuppgiftsbiträden arbetar i linje med våra integritetspolicies
  • Dokumenterar våra sekretessrutiner för att säkerställa att de följer de skärpta kraven gällande lagring av data.
  • Uppdaterar och förnyar våra avtal med kunder.
  • Förbättrar processer, tjänster och produkter med sekretessinitiativ som hjälper oss uppfylla våra skyldigheter 

privacy@cision.com.