Om och när Storbritannien  lämnar den Europeiska Unionen (EU), med eller utan ett avtal, kommer följande att gälla:

  • Kraven och och skydden som gäller under GDPR kommer fortsätta gälla i UK.
  • UK har ensidigt deklarerat att EU anses vara en säker destination till vilken personuppgifter kan överföras.
  • Personuppgifter kan överföras till UK från EU och EES under EU’s standardklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land vilka utgör en bilaga till Cisions standardavtal.