Integritetsdeklaration för Cisions kunder


Introduktion

Denna integritetsdeklaration gäller för dig som en av Cisions kunder och som använder en av Cisions kundplattformar (inkluderat, men inte begränsat till, C3, MyGorkana, Falcon.io, CPRE, eller Cision Point Global). Dessa plattformar ger dig tillgång till vår Mediedatabas och våra övriga tjänster och produkter. Vi på Cision tar ansvar för att informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter, ge dig kontroll över hur de används samt att skydda dessa. Här finner du information om vilken typ av information vi sparar om dig, hur och varför vi samlar in den, hur vi använder den och hur vi håller den säker.  Denna integritetsdeklaration ger dig även information om dina rättigheter, hur du kan nyttja dessa rättigheter samt hur lagstiftningen skyddar dig.

Om Cision

Cision är en global kommunikationsgrupp av företag som ger våra Kunder (vanligtvis PR-avdelningar och agenturer) möjligheten att identifiera och anknyta till Influencers; distribuera meningsfull kommunikation till dessa Influencers; och mäta effekten av denna kommunikation. Våra tjänster och produkter återfinns under flertalet olika varumärken, av vilka inkluderar Cision, Gorkana, PR Newswire, Falcon.io, Hors Antenne, Data Presse, Argus De La Presse, CEDROM, Profnet, HARO och Prime.  Mer information om produkterna och tjänsterna vi erbjuder hittar du på förstasidan på vår hemsida på www.cision.com.

Cision Ltd agerar personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter (sammantaget refererat till som Cision, "vi", "oss", eller "vår" i denna integritetsdeklaration).

Våra fullständiga kontaktuppgifter:

12051 Indian Creek Court

Beltsville, MD 20705  

USA

+1 866-639-5087

Om du vid någon tidpunkt har frågor kring denna integritetsdeklaration eller på vilket sätt vi använder dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post på Privacy@cision.com.


Uppgifterna vi sparar om dig

Vi samlar information som är nödvändig för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet, leverera det tjänster du begärt och för att hålla dig underrättad kring detta. Vi kan även komma att använda informationen du tillhandahåller för marknadsföringssyften, för att kommunicera med dig om våra tjänster och produkter. Vi kan komma att dela din information med tredje part för att bifoga ytterligare information om ditt företag och din roll där.

Vi kan komma att samla in, använda, lagra och föra över olika typer av personuppgifter från dig, vilka vi har grupperat enligt följande:

 • Information om din identitet: vilket inkluderar förnamn, flicknamn, efternamn, användarnamn eller liknande kännetecken, titel, födelsedatum och kön.
 • Kontaktinformation: vilket inkluderar fakturaadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.
 • Ekonomisk information: vilket inkluderar bankkonto och kontokortsuppgifter (vi använder bara denna data för behandling av betalningar).
 • Transaktionsinformation: vilket inkluderar detaljer om betalningar till och från dig och andra detaljer om tjänster och produkter som du har köpt ifrån oss.
 • Teknisk information: vilket inkluderar din Internet protocol (IP)-adress, dina inloggningsuppgifter, trafikinformation, webbläsartyp och version, tidzonsinställningar och plats, webbläsarens plug-ins och dess versioner, operativsystem och plattformar och annan kommunikationsdata som berättar för oss hur du anslutit till och arbetat i vår hemsida.
 • Profilinformation: vilket inkluderar ditt användarnamn och lösenord, inköp eller beställningar du gjort, dina intressen, preferenser, feedback och kundundersökningssvar.
 • Användarinformation: vilket inkluderar information om hur du använder vår hemsida och våra produkter och tjänster.
 • Marknadsförings- och kommunikationsinformation: vilket inkluderar dina preferenser kring hur du vill få marknadsföring från oss eller tredje parter och dina kommunikationspreferenser.

Vi hanterar inte någon “känslig information” om dig (såsom information om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuella läggning, politiska åsikter, fackliga medlemskap, information om din hälsa eller genetiska och biometriska data).

Uppgifter från tredje part som du handhåller oss

Under användning av våra tjänster kan du komma att förse oss med personuppgifter från tredje part, främst personuppgifter om Influencers som vi inte redan har i vår Mediedatabas och vilka du kan komma att fråga oss att behandla å dina vägnar (till exempel via vår ”privat lista”-funktion).

Hur samlas dina personuppgifter in?

Generellt så samlar vi in personuppgifter relaterade till dig, dina anställda och dina representanter när du bestämmer dig för att interagera med oss, eller prenumerera på våra tjänster eller produkter (inkluderat, men inte begränsat till, C3, MyGorkana, CPRE, eller Cision Point Global) eller uttrycker ett intresse för dessa. Vi analyserar hur du använder våra hemsidor så att vi kan erbjuda dig bästa möjliga upplevelse.

De metoder vi använder för datainsamling inkluderar
 
 • Direkta interaktioner: du kan komma att ge oss personuppgifter genom att fylla i formulär eller genom korrespondents med oss genom post, telefon, e-post, personligen vid tillställningar, som en del av vårt avtalsarrangemang med dig, genom input av informationen på någon utav våra kundplattformar, eller i annat fall. Detta inkluderar personuppgifter som du erhåller när du beställer eller uttrycker ett intresse för våra produkter eller tjänster; prenumererar på våra tjänster eller publikationer; begär att marknadsföring ska skickas till dig; går med i en tävling, kampanj eller undersökning; eller ger oss någon feedback.
 • Automatiserad teknologi eller interaktioner: när du besöker och använder vår hemsida, så kan vi komma att automatiskt samla in teknisk data om din utrustning och dina aktiviteter och handlingsmönster på vår hemsida. Vi samlar in dessa personuppgifter genom att använda cookies, serverloggar och annan liknande teknologi. Vi kan även komma att använda teknisk information om dig om du besöker andra hemsidor som använder våra cookies.
 • Elektroniska enkäter, telefonsamtal eller videobaserade demomöten med dig som vi kan komma att övervaka, spela in och lagra för kvalitetskontroll och i utbildningssyfte, baserat på intresseavvägning.
 • Tredje parts- eller publikt tillgängliga källor: vi kan komma att erhålla dina personuppgifter från tredje part- och publikt tillgängliga källor inklusive plattformar för sociala medier, från vår egna kundprospekt/kunddatabaser eller från referenser via online research.
Hur vi använder dina personuppgifter
 
 • För att verifiera din identitet och rätt till våra produkter och tjänster när du kontaktar oss eller får tillgång till våra tjänster
 • För att skydda dig från, samt upptäcka och motverka bedrägerier
 • För att erbjuda dig tjänster och behandla dina prenumerationer
 • För att skicka dig bekräftelser och fakturor, och hantera betalning från dig
 • För att erbjuda dig prisuppgifter
 • För analys av statistik (exempelvis av användning av våra hemsidor)
 • För att underhålla och förbättra våra hemsidor och tjänster
 • För att meddela dig om ändringar av vår hemsida eller våra tjänster och produkter som kan komma att påverka dig
 • För att kunna erbjuda dig support kring teknik och kundtjänst
 • För att be om din åsikt eller feedback kring våra tjänster eller branschfrågor
 • För att säkerställa problemfri tillgång till alla våra applikationer av vilka du har prenumererat på
 • För att upprätthålla våra lagliga rättigheter eller uppfylla lagkrav
 • För att erbjuda en förbättrad hemsida och produktupplevelse och kommunikation via dina produktprenumerationer och/eller de insamlade uppgifterna

Vi kommer endast använda dina personuppgifter enligt tillåten lagstiftning. Vanligast kommer vi att använda dina personuppgifter på följande sätt:

 • När vi upprättar det avtal som vi är på väg att träda in i, eller redan har trätt in i tillsammans med dig.
 •  När vi behöver fullfölja en lagstadgad eller regulatorisk skyldighet.
 •  När det är vårt legitima intresse att göra så. Våra legitima intressen inkluderar kommersiella intressen i samband med skötsel av Cisions Kundplattformar, och att erbjuda dig tillgång till vår Mediedatabas. Vi säkerställer att vi tar hänsyn till och värderar potentiell negativ påverkan på dig och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima intressen.
Så använder vi dina personuppgifter via API med Google Gmail

Om du som kund använder tjänsten för e-post-integration kommer Cision använda dina personuppgifter enligt följande:

 

 • Cision kommer endast använda dina personuppgifter för att tillgodose eller förbättra ditt användande av e-post-integrationens funktionalitet inom Cisions plattform. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte.

 • Cision kommer endast överföra dina personuppgifter till en tredjepart, Nylas, då det är nödvändigt för att tillhandahålla eller förbättra de användartjänster som är framstående i Cisions ansökningsfunktions gränssnitt. Cision kan även överföra personuppgifter då det krävs för att följa lagstiftning eller som en del av en sammanslagning, förvärv eller försäljning av tillgångar med meddelande till användare. Cision kommer inte genomföra några andra överföringar eller försäljningar av dina personuppgifter.

 • Cision kommer inte använda eller överföra dina personuppgifter till annonsvisningar, inkluderat retargeting, personifierad eller intressebaserad annonsering.

 • Som standard så kan Cision inte se personuppgifter från din integrerade e-post om inte:

  • Cision först får ditt uttryckliga godkännande till att få tillgång till din e-post samt personuppgifter i syfte att kunna erbjuda dig service och support;

  • Cision först får ditt uttryckliga godkännande till att få tillgång till din e-post samt personuppgifter om det krävs av säkerhetsskäl (exempelvis för att utreda ett intrång eller virus);

  • Det krävs av Cision för att följa lagen; eller

  • Cisions användande begränsas till intern behandling där datan (inkluderat härledningar) är sammanfattad och anonymiserad.

 • Cisions användning och överföring till andra appar, av data mottagen från Googles APIer, kommer följa kraven från Google API Services User Data Policy gällande begränsad användning.

Spårning

E-post från Cision kan innehålla små, osynliga och en pixel stora bilder som kan användas för att underrätta avsändaren (vår kund) när ni öppnat meddelandet. Om mottagaren har bilder aktiverade på sin enhet när meddelandet öppnas så skickas ett meddelande (automatisk förfrågan) till Cisions server med begäran om bilden. Denna begäran loggas av Cision och talar om för oss och vår kund att meddelandet har öppnats. En liknande process kan användas på länkar och bilagor i e-post så att en förfrågan skickas till Cision om innehållet i länken eller bilagan och därmed tala om för Cision att länken eller bilagan har öppnats.

Hur vi delar dina personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag inom Cision Ltd och andra parter listade nedan. Vi kan även komma att överföra dina personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men detta görs enbart när specifika säkerhetsåtgärder har vidtagits för att skydda dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med någon utav följande aktörer:

 • Intern Tredje Part: detta inkluderar andra företag inom Cision Ltd såsom Cision, Gorkana, PR Newswire, Hors Antenne, Data Presse, Argus De La Presse, CEDROM, Profnet, HARO och Prime.
 • Externa Tredje Part: av vilka kan inkludera:
 • Leverantörer som vi anlitar för att erbjuda tjänster å våra vägnar, till exempel betalningsbehandling och marknadsföringsföretag. Dessa är baserade i Europa och Nordamerika.
 • Professionella rådgivare av vilka inkluderar jurister, revisorer och försäkringsgivare där det krävs för att de ska kunna tillhandahålla sina tjänster till oss.
 • Myndigheter och andra organ vilka kräver inrapportering av information.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med Tredje Part av vilka vi komma att bestämma oss för att sälja, överföra eller sammanfoga delar av vårt företag eller våra tillgångar med. Alternativt, så kan vi komma att förvärva andra företag eller sammanslås med dem. Om en förändring sker kring vårt företag, så kan de nya ägarna komma att använda dina personuppgifter på samma sätt som beskrivs i denna integritetsdeklaration.

Vi kräver att Tredje part respekterar säkerheten av dina personuppgifter och behandlar den i enlighet med rådande lagstiftning. Vi tillåter inte våra tjänsteleverantörer av tredje part att använda dina personuppgifter för egna syftem och tillåter dem enbart att behandla dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med avtalsskyldigheter av vilka säkerställer lämpligt skydd för dina personuppgifter.

Internationell överföring

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med enheter inom Cision Ltd och inom marknadsföringssystem som används av Cision Ltd. Då vi är en internationell organisation med huvudkontor i USA, så kan detta innebära att vi överför dina personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Några av de Tredje Parter som vi överför dina personuppgifter till är också baserade utanför EES, så deras behandling av dina personuppgifter kommer likaså involvera överföring utanför EES. När dina personuppgifter överförs utanför EES kommer vi att använda oss av specifika avtal godkända av Europeiska kommissionen vilka ger dina personuppgifter samma skydd som de har inom EES.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi arbetar systematiskt med att skydda dina personuppgifter. Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder av vilka inkluderar passande teknologier, policys, och avtalsarrangemang, så att informationen vi har om dig skyddas från otillåten åtkomst och olämplig användning, och vi kommer inte att spara dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt.

Säkerhetsåtgärderna som vi har åtagit för att skydda dina personuppgifter inkluderar:

Hur länge kommer vi att använda dina personuppgifter?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter för att kunna erbjuda våra tjänster till dig och kommer, om ditt kontrakt med oss går ut eller rivs, att radera dina personuppgifter i enlighet med den tidsperiod som finns specificerad i kontraktet. Om du inte önskar använda Cisions tjänster kommer vi att behålla dina personuppgifter under en period av 24 månader innan vi raderar den.

Vi har krav på oss att behålla en del grundläggande information om våra kunder för en längre period enligt applicerbar skattelag. Under vissa omständigheter så kan du be oss ta bort din data genom en Begäran angående personuppgift.

Dina rättigheter

Under vissa omständigheter, så har du rättigheter enligt dataskyddslag i relation till dina personuppgifter, av vilket inkluderar rättigheten att få tillgång; rättigheten till korrigering; rättigheten till radering; rättigheten att begränsa behandling; rättigheten till informationsflyttbarhet; och rätten att överklaga.

Enligt EU:s dataskyddsförordning så har du ett flertal rättigheter i relation till dina personuppgifter. Dessa rättigheter är inte absoluta - i vissa fall gäller de inte dig, eller vår specifika användning av dina uppgifter. Det finns undantag, till exempel så måste vi behandla uppgifterna för att förhålla oss till våra egna lagliga skyldigheter. Om så är fallet kommer vi att meddela dig.

Dina rättigheter inkluderar att
 
 • Få tillgång till dina personuppgifter (via vad som allmänt känt som en "den registrerades krav på tillgång till uppgifter").
 • Kräva att vi korrigerar eventuella felaktigheter av din information som vi hanterar.
 • Kräva att vi raderar personuppgifter som härrör dig i vissa situationer genom att göra en Begäran angående personuppgift
 • Få tillgång till de personuppgifter angående dig som du har givit oss, på ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och har rätten att överföra dessa uppgifter till en Tredje Part i vissa situationer.
 •  Närsomhelst överklaga behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
 • Överklaga beslut som fattats av automatiserade medel (inklusive profilering) vilket involverar rättslig påverkan för dig.
 • I vissa situationer överklaga gällande vår fortsatta behandling av dina personuppgifter.
 • På annat sätt och i vissa fall begränsa vår behandling av dina personuppgifter.

 

För ytterligare information om dessa rättigheter, samt omständigheterna kring vilka de är gällande, se Rådgivning från Storbritanniens Information Commissiner’s Office (ICO) angående individens rättigheter enligt Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).

Du har även rätten att när som helst framföra ett klagomål till Storbritanniens Data Commissioner's Office (ICO, Storbritanniens kontrollerande myndighet för dataskyddsärenden (www.ico.org.uk).

Dataskyddsmyndigheter inom EU

 

Senast uppdaterad: 29 juni 2020