Som kund till Cision kan du komma att ta del av kontaktuppgifter till influencers och andra personuppgifter från Cision (inklusive TrendKite – en Cisionplattform) och kan sedan använda dessa uppgifter för att kontakta influencers.

För att säkerställa att influencers informeras på ett korrekt sätt så måste ni säkerställa att Cision identifieras som källa till dessa influencers personuppgifter i er publika integritetspolicy samt inkludera en länk till Cisions GDPR-site: https://gdpr.cision.se/ 

Vid användande av Cisions plattformar så måste ni även säkerställa att ni följer tillämpliga lagar och regler, i synnerhet de som gäller e-post spamming, integritet och dataskydd inklusive men inte begränsat till a) EU’s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation (2002/58/EG) så som den integrerats i lokal lagstiftning i respektive medlemsstat med ändringar och ersättningar från tid till annan; och b) Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) (GDPR); och c) i den utsträckning tillämpligt , integritetslagstiftning i länder utanför EES.