Introduktion

Denna integritetsdeklaration gäller för individuella Influencers inkluderade i Cisions Mediedatabas. Vi på Cision åtager oss till att informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter, till att ge dig kontroll över hur de används och till att skydda dem. Här finner du information om vilken typ av information vi sparar om dig, hur och varför vi samlar in den, hur vi använder den och hur vi håller den säker. Denna integritetsdeklaration ger dig även information om dina rättigheter, hur du kan nyttja dessa rättigheter samt hur lagstiftningen skyddar dig. Avslutningsvis berättar det hur du kan nyttja dina preferenser för att hantera informationen vi har om dig och, om du av någon anledning inte skulle vilja finnas i vår Mediedatabas, hur du kan be oss att ta bort dig.

Om Cision

 Cision är en global kommunikationsgrupp av företag som ger våra Kunder (vanligtvis PR-avdelningar och agenturer) möjligheten att identifiera och anknyta till Influencers; distribuera meningsfull kommunikation till dessa Influencers; och mäta effekten av denna kommunikation. Våra Kunder gör detta genom ett flertal av våra produkter som tillåter dem tillgång till vår Mediedatabas. Våra tjänster och produkter återfinns under flertalet olika varumärken, av vilka inkluderar Cision, Gorkana, PR Newswire, Hors Antenne, Data Presse, Cision SA, CEDROM, Profnet, HARO, TrendKite och Prime.  Mer information om produkterna och tjänsterna vi erbjuder hittar du på förstasidan på vår hemsida på www.cision.com.

Cision Ltd agerar personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter (sammantaget refererat till som Cision, "vi", "oss", eller "vår" i denna integritetsdeklaration).

Våra fullständiga kontaktuppgifter:

USA

12051 Indian Creek Court
Beltsville, MD 20705  
USA
+1 866-639-5087

Storbritannien

5 Churchill Place
London
E14 5HU

Influencer hotline: +44 (0)20 7074 2556

Om du vid någon tidpunkt har frågor kring denna integritetsdeklaration eller på vilket sätt vi använder dina personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud via e-post på Privacy@cision.com.

Mediedatabasen

Vår Mediedatabas är ett informationslager (framförallt inom kontaktinformation) relaterat till Influencers som dig. Vi kallar dig en “Influencer” för att du har möjligheten att ha inflytande över beteende och åsikter hos andra människor. Termen inkluderar traditionella journalister som arbetar för nyhetsskrifter (tryckta eller online), frilansjournalister, och andra influencers inklusive influencers på social media så som Twitter, Facebook, Instagram och andra plattformar. Mediedatabasen är tillgänglig för våra prenumererande Kunder via en av våra kundplattformar (inklusive, men inte begränsat till, Cision Communications Cloud, MyGorkana, CPRE, CisionPoint eller TrendKite).

Vilka personuppgifter vi samlar in

Vi begränsar informationen vi samlar in för användning inom Mediedatabasen till det vi tror gör det mest sannolikt för våra Kunder att skapa en förbindelse med dig på ett meningsfullt och inriktat sätt. Informationen inkluderar grundläggande information så som ditt namn och dina kontaktuppgifter, din jobbtitel, offentliga profiler på sociala medier, dina intresseområden, och möjligtvis kort biografisk information om din karriärshistorik.

Typer av personuppgifter vi samlar in:

Vi samlar bara in uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Vi samlar in, använder, förvarar och överför olika typer av uppgifter om dig vilka kan inkludera allt, eller delar av, följande:

 • Prefix och namn
 • Kön
 • Jobbtitel
 • Utbildningsbakgrund
 • Anställningshistorik
 • Arbetsadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • E-postadress till ditt arbete
 • Personlig e-postadress (om den tillhandahålls oss av dig)
 • Användarnamn på Twitter
 • Profilbild
 • Andra sociala medier som t ex Instagram
 • LinkedIninformation
 • Antal följare på sociala medier
 • Profilbild på sociala medier
 • Kontaktpreferenser (exempelvis, hur du önskas bli kontaktad)
 • Ämnen: “Tonalitet” (exempelvis, ämnen som du önskar skriva om)
 • Målgrupper
 • Artiklar publicerade om dig

 

Vi hanterar inte någon känslig information om dig (så som information om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackliga medlemskap, information om din hälsa eller genetiska och biometriska data) så vida du inte tydligt offentliggjort sådan information om dig själv (exempelvis att du har gjort sådan information tillgänglig offentligt genom att skriva om det eller lägga upp det på din profil i sociala medier).

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Majoriteten av informationen som vi sparar om dig samlas in genom offentligt tillgängliga källor eller direkt ifrån dig. Detta inkluderar dina offentligt tillgängliga profiler på sociala medier eller hemsidor, information om dig som publicerats av din arbetsgivare (exempelvis på din publikations egen hemsida) och information från artiklar du kan ha skrivit. Denna information samlas in av våra erfarna researchteam.

Vi samlar in dina uppgifter antingen direkt ifrån dig, eller från offentligt tillgängliga källor såsom:
 
 • Artiklar eller bloggar du kan ha skrivit
 • Vloggar du kan ha skapat
 • Din egen hemsida
 • Din arbetsgivares hemsidor
 • Din utgivares hemsida
 • Dina offentligt tillgängliga profiler i sociala medier (inklusive, exempelvis, Facebook, Instagram, Twitter, och LinkedIn)
 • Telefonsamtal som kan komma att spelas in för att hjälpa oss att förbättra vår utbildning och kvalitet
 • Andra offentligt tillgängliga källor online
Vi samlar även in uppgifter från andra källor, så som:

 • Andra influencers (som kan, till exempel, berätta för oss om du har bytt jobb, men vi kommer inte att publicera den informationen tills vi gjort en oberoende verifiering av uppgiften)
 • Våra kunder
 • Tredjeparter såsom Brandwatch, Talkwalker, IHS Markit, Lexis Nexis och Capestart
 • Din arbetsgivare (om du är anställd)
 • Det din chef eller ditt pressteam informerar oss om
Verifikation

Beroende på omständigheterna så verifierar vi vanligtvis dina kontaktuppgifter när din profil skapats i Mediedatabasen genom att antingen kontakta dig eller din arbetsgivare direkt eller genom att jämföra dem med de profiler på sociala medier eller hemsidor som du figurerar på.

Cision kontaktar influencers enligt ett verifieringsschema för att säkerställa att uppgifterna är korrekta och uppdaterade. Uppdateringar görs även av influencers genom att maila vårt researchteam eller genom att besöka: https://www.cision.co.uk/journalist-services/ 

Ändamål för vår användning av dina personuppgifter

Med denna information skapar vi sedan en ”Influencerprofil” för dig och inkluderar den i vår Mediedatabas.

Vi erbjuder våra Kunder tillgång till vår Mediedatabas via en av våra onlineplattformar så att de kan ta del av din profil och skicka information till dig som de tror du är intresserad av. Detta gynnar även dig då det betyder att du får ta emot inriktade nyheter och annan information som kan hjälpa dig. Vår primära roll är att underlätta effektiv kommunikation mellan kund och influencers. Vi för er båda samman.

Förutom att använda vår Mediedatabas för att kommunicera med Influencers, så kan våra Kunder även använda vår Mediedatabas funktioner för att skapa egna listor av Influencers, lägga till egen data om Influencers (som bara de har tillgång till), och övervaka din interaktion med den kommunikation de skickar till dig (till exempel, huruvida du har öppnat ett e-postmeddelande skickat via en av våra Kundplattformar eller klickat på några länkar i meddelandet.

Ett huvudsyfte för vår användning av dina personuppgifter är att skapa en databas om Influencers (Mediedatabasen) och göra Mediedatabasen tillgänglig till våra betalande Kunder. Beroende på vilka tjänster ni köper så kan dina personuppgifter komma att behandlas på ett eller fler av följande sätt:

 • Uppslag i Mediedatabasen: våra Kunder kan använda Mediedatabasen via en av våra onlineplattformar (Cision Communications Cloud, MyGorkana, CPRE, CisionPoint, PR Newswire eller TrendKite)
 • Skicka ut pressutskick: våra Kunder kan skicka ut pressutskick, e-post eller andra meddelanden (t.ex. via direkta meddelanden i sociala medier) om saker de tror du kan vara intresserad av.
 • Skapa listor: våra Kunder kan skapa listor på Influencers. Till exempel, en Kund kan vilja skicka ut ett pressutskick till Influencers med en specifik kunskap om byggnadsindustrin i sydvästra England. Via våra Kundplattformar kan Kunder söka efter Influencers med det specifika intresset, skapa och spara en lista på dessa Influencers, och sedan skicka pressutskick till Influencers på listan.
 • Exportering av Influencerdata: våra Kunder kan exportera Influencerdata från vår Mediedatabas såvida de använder informationen enligt rådande lagstiftning.
 • Fullständig tillgång till information: några av våra Kunder kan köpa fullständig tillgång till informationen som lagras i vår Mediedatabas för att sälja vidare via deras egna plattformar och produkter.
 • Mediebevakning: våra kunder kan, med hjälp av sökningar, utforska publikationer och profiler i sociala medier via en av våra plattformar. En kund kan exmpelvis söka på ordet "solglasögon". Vårt verktyg kommer då presentera en lista över alla inlägg i sociala medier, artiklar etc som innehåller ordet "solglasögon" eller relaterade ord. Det kan också presentera kontaktuppgifter till de journalister eller influencers som skrivit innehållet, om författaren inkluderade dessa detaljer i innehållet. Denna funktionalitet är ej begränsad till kontakter i mediedatabasen.
 • Profilering och Spårning: se Hur vi använder dina personuppgifter för profilering och spårning för mer information.
 • Underhåll och administration av vår Mediedatabas.
 • Förvaltning av kontakt, omhändertagande av ärenden, klagomål och tvister.
 • För att följa rådande lagstiftning och regulatoriska kravställningar.
Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda vår Mediedatabas till våra Kunder. Vi anser att vi har rättslig grund att göra detta. Då majoriteten av informationen vi förvaltar om dig har hämtats från offentligt tillgängliga källor, så tror inte vi att behandlingen av information på de sätt som beskrivs i denna integritetsdeklaration har en negativ påverkan på dig. Tvärtom så anser vi att behandling av dina personuppgifter inte bara gynnar Cision och dess Kunder, men också dig som Influencer.

Du kommer att mottaga inriktad information från våra Kunder, ofta innan de släpps, vilket ger dig material att skriva om som i relevant för dig och din publik. Våra Kunder kan på ett mer effektivt sätt kommunicera med Influencers som vill höra vad de har att säga. Vi överväger och värderar potentiell negativ påverkan på dig och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter där vi anser att våra intressen åsidosätts av oönskad negativ påverkan på dig.

Om du vid någon tidpunkt inte håller med oss, låt oss gärna veta så att vi kan begränsa informationen som inkluderas i din profil, eller hur den används, eller så att vi kan ta bort dig från databasen helt. Vänligen kontakta oss via Privacy@cision.com om du vill veta mer.

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter på följande sätt:

 • Förfrågningar från media: Influencers är fria att använda våra system och be om hjälp att lokalisera uppkommande artiklar eller kunder som kan tala om ett specifikt ämne. Till exempel, en Influencer som skriver om utvecklingar inom elbilar i EU kan fråga oss “kan ni koppla ihop mig med experter inom motorindustrin i Europa?” Därefter kan de använda vår Mediedatabas för att hitta PR som ger dem denna information. Generellt sett så används vår tjänst för Medieförfrågningar av journalister som vill kopplas ihop med kunder.
 • Notifikationer: Influencers i Mediedatabasen kan också be om att få ta emot uppdateringar om förändringar av kontakter inom Mediedatabasen, vanligtvis förändringar av roller eller förflyttningar inom industrin. Dessa notifikationer skickas sedan ut till Influencers via ett “nyhetsbrev med notifikationer” som skapats av oss.
 • Jobb: Influencers kan också få den senaste jobbinformationen inom media.
 • Marknadsföring: Influencers kan också få undersökningar eller inbjudningar till event från Cision.
Hur du kan ändra eller ta bort din profil

Vi vill att du ska ha kontrollen, så om du vid något tillfälle vill se eller ändra din Influencerprofil, vänligen skicka ett e-mejl till oss på  Privacy@cision.com Likaså, om du vid någon tidpunkt vill att vi ska ta bort dig ifrån vår Mediedatabas helt och hållet, vänligen skicka ett e-mejl till oss på Privacy@cision.com så kommer vi att göra detta så snart det praktiskt är möjligt.

Barn

Vår Mediedatabas är inte ämnad för barn och vi samlar inte medvetet in personuppgifter relaterade till barn. Om du är under 16 år gammal, vänligen meddela oss så kommer vi att ta bort dig ifrån vår Mediedatabas.

Hur vi använder dina personuppgifter för profilering och spårning

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för automatiserade profileringssyften. Profileringen vi utövar och hur den används är ordentligt begränsad. Vi använder profilering för att utvärdera (bland annat) dina personliga preferenser, intressen, beteende och publik och göra detta tillgängligt till våra Kunder som svar på specifika förfrågningar de gör via någon av våra plattformar. Vi kan, till exempel, använda profilering för att hjälpa våra Kunder förstå vilka ämnen du gillar att prata om (vilka är uppenbara från det material du producerar) och storleken på din publik (hämtat från antalet följare du har på sociala medier). Detta hjälper sedan våra Kunder rikta sin kommunikation till dig på ett mer effektivt och betydelsefullt sätt. Resultaten av denna profilering finns tillgängliga i din egen profil i Mediedatabasen.

Du har rätten att överklaga att vi profilerar dina personuppgifter. Om du vill att vi ska sluta profilera med hjälp av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på Privacy@cision.com så tar vi bort dig från Mediedatabasen.

I likhet med många av våra konkurrenter och andra onlinetjänsteleverantörer, så utför vi även uppföljning av din interaktion med det e-postmaterial som skickas till dig av oss eller av våra kunder som använder Cisions e-postverktyg. Detta kan inkludera en cookie i materialet i ett e-postmeddelande som skickats till dig. 

Profilering

Vi kombinerar personuppgifterna från din Influencerprofil med offentligt tillgängligt material som du har producerat och sen presenterar vi detta för våra Kunder via en av våra Kundplattformar. Genom användning av profilering, så kan våra Kunder sedan söka efter dessa två offentligt tillgängliga datauppsättningarna och (till exempel):

 • Förstå vilka ämnen du är intresserad av: en Kund kan, till exempel, söka efter ett nyckelord så som “traktorer”. Vår plattform kommer därefter automatiskt att återge en lista på alla Influencers inom Mediedatabasen som pratar om traktorer i sina inlägg i sociala medier, artiklar, osv.
 • Se och utvärdera ditt material: En Kund kan, till exempel, söka efter ditt namn i vår plattform (eller namnet på en annan Influencer) och se det material som du har producerat. (Om materialet är en tryckt artikel, så kommer en kopia synas för Kunden i Cisionplattformen de använder. Om materialet finns tillgängligt online så erbjuds Kunden en hyperlänk till platsen för materialet). Ditt material kan sen ges en automatiskt genererad “poäng”, som räknas ut genom att analysera de ord som du har använt i ditt material gentemot en bestämd lista av ord som Kunder anser vara ”intressant” eller ”ointressant” enligt deras preferenser/branschfokus. Vi kan också komma att ge en automatiserad ‘ton’-poäng till någon del av ditt material som, beroende på orden du har använt i materialet, kan berätta för läsaren huruvida du ser på ämnet i materialet på ett positivt, negativt eller neutralt vis. Detta tas fram genom att titta på grupper av ord så som "bra", "toppen", "underbart", "hemsk", "farligt", "sorgligt", etc. 
 • Förstå din publik och dess belägenhet: Våra Kunder kan se dina offentligt tillgängliga flöden i sociala medier via våra Kundplattformar, tillsammans med data från dessa flöden inklusive till exempel hur många Twitterföljare du har och (genom att använda information vi fått direkt från Twitter) ungefär var de är belägna geografiskt.

Vi gör inga automatiserade beslut baserat på profilering. Resultaten av profileringen vi utför är för att ge våra Kunder verktygen att bättre kunna identifiera Influencers som är intresserade av den kommunikation som Kunden vill skicka ut.

screenshot

 

Spårning

E-post från Cision kan innehålla små, osynliga och en pixel stora bilder som kan användas för att underrätta avsändaren (vår kund) när ni öppnat meddelandet. Om mottagaren har bilder aktiverade på sin enhet när meddelandet öppnas så skickas ett meddelande (automatisk förfrågan) till Cisions server med begäran om bilden. Denna begäran loggas av Cision och talar om för oss och vår kund att meddelandet har öppnats. En liknande process kan användas på länkar och bilagor i e-post så att en förfrågan skickas till Cision om innehållet i länken eller bilagan och därmed tala om för Cision att länken eller bilagan har öppnats. Detta hjälper våra Kunder förstå vilket material som du är och inte är intresserad av, och anpassa kommande kommunikation därefter.

Ni gynnas av att ta emot målanpassad och fokuserad information från Cisions kunder om ämnen som är av intresse för dig så som specifikt identifierats av dig eller genom det material du tidigare publicerat. Du kan utöver detta ta del av relaterade produkter och tjänster (t ex mediaförfrågningar och notifieringar) som tillhandahålls av Cision.

Om ni så önskar så kan ni när som välja att avsäga er information genom att skicka ett e-post till Privacy@cision.com

Hur vi delar dina personuppgifter och med vem vi delar dem

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra Kunder, företag inom Cision Group och andra parter listade nedan. Vi kan även komma att överföra dina personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men detta görs enbart när specifika säkerhetsåtgärder har vidtagits för att skydda dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med någon av följande aktörer:

 • Kunder: våra Kunder är vanligtvis kommunikations- och marknadsavdelningar inom företag eller andra institutioner, eller PR-agenturer. Våra Kunder kommer ifrån alla sektorer.
  • Vi delar din data med dem genom att ge dem tillgång till Mediedatabasen genom våra olika onlineplattformar.
 • Interna tredje parter: detta inkluderar andra företag inom Cision Group så som Cision, Gorkana, PR Newswire, Cision SA, CEDROM, TrendKite och Prime. Cisions legala enheter
 • Externa tredje parter: av vilka kan inkludera:
  • Tjänsteleverantörer som arbetar för Cision Group för genomförande av avtal vi ingår med dem, till exempel: IT support inom varje land
  • Professionella rådgivare av vilka inkluderar jurister, revisorer och försäkringsgivare där det krävs för att uppfylla våra lagliga skyldigheter eller för andra verksamhetsändamål.
  • Myndigheter, upphovsrättsmyndigheter eller andra aktörer som kräver rapportering av databehandlingsaktiviteter under vissa omständigheter.
 • Övriga tredje parter:
  • Kunder som köper fullständig tillgång till informationen i vår Mediedatabas för att sälja denna vidare via deras egna plattformar och produkter.
 • Tredjepartsleverantörer vi överför data till

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med tredje part av vilka vi komma att bestämma oss för att sälja, överföra eller sammanfoga delar av vårt företag eller våra tillgångar med. Alternativt, så kan vi komma att förvärva andra företag eller sammanslås med dem. Om en förändring sker kring vårt företag, så kan de nya ägarna komma att använda dina personuppgifter på samma sätt som beskrivs i detta sekretessmeddelande.

Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten av dina personuppgifter och behandlar den i enlighet med rådande lagstiftning. Vi tillåter inte våra tjänsteleverantörer av tredje part att använda dina personuppgifter för sina egna ändamål och tillåter dem enbart att behandla dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med avtalsskyldigheter av vilka säkerställer kraven från dataskyddsförordningen.

Internationell överföring

Vi delar dina personuppgifter med enheter inom Cision Group. Detta innebär att vi överför dina personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Några av de Tredje Parter som vi överför dina personuppgifter till (inklusive några av våra Kunder) är också baserade utanför EES, så deras behandling av dina personuppgifter kommer likaså involvera överföring utanför EES. När dina personuppgifter överförs utanför EES kommer vi att använda oss av specifika avtal godkända av Europeiska kommissionen som säkerställer att det finns en lämplig nivå av skydd för dina personuppgifter.

Viktigt: Uppdatering med anledning av Schrems II, september 2020

Som du kanske är medveten om så klubbade EU-domstolen igenom en dom, känd som ”Schrems II”, den 16 juli 2020 vilken påverkar överföring av personuppgifter till USA och andra länder utanför EU. Målet grundar sig i en oro att myndigheter i USA skulle kunna komma åt data som överförs till USA och att berörda personer inte skulle ha tillräckliga möjligheter att neka tillgång eller användande av egna personuppgifter. Domen påverkar två modeller som används för att skydda data vid överföring; (a) Privacy Shield och (b) standardavtalsklausulerna. EU-domstolen konstaterade att Privacy Shield inte längre utgör laglig grund för överföring av personuppgifter. Standardavtalsklausulerna är dock fortsatt giltiga men dataexportörer, som Cision som lutar sig mot standardavtalsklausulerna, måste vidta ytterligare säkerhetsåtgärder för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå. Cision baserar inte sin överföring på Privacy Shield. Gällande standardavtalsklausulerna så har Cision noga granskat de överföringar som sker och kommit till slutsatsen att tillräckliga säkerhetsåtgärder finns på plats, i synnerhet givet att den största delen av uppgifterna som behandlas av Cision är allmänt kända och givet tjänsternas natur. Om du ändå skulle vara bekymrad över möjligheten att dina personuppgifter skulle kunna komma att bli tillgängliga för myndigheter i USA eller andra länder så är du välkommen att höra av dig på privacy@cision.com så kan vi antingen justera din profil eller radera valda uppgifter från vår databas.

Våra säkerhetsåtgärder

Vi arbetar systematiskt med att skydda dina personuppgifter. Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder av vilka inkluderar robusta och lämpliga teknologier, processer och avtalsarrangemang, så att informationen vi har om dig skyddas från otillåten åtkomst och olämplig användning, och vi kommer inte att spara dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt.

Säkerhetsåtgärderna som vi har åtagit för att skydda dina personuppgifter inkluderar:

Hur länge använder vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter bara under den period det är nödvändigt för ändamål beskrivna i denna integritetsdeklaration och för att fullfölja våra skyldigheter enligt lag, men inte längre än 7 år efter du bett oss att avsluta vår kommunikation med dig. Vi kommer inte behålla mer information än vi behöver.

Dina rättigheter

Under vissa omständigheter, så har du rättigheter enligt dataskyddsförordningen i relation till dina personuppgifter, av vilket inkluderar rättigheten att få tillgång; rättigheten till korrigering; rättigheten till radering; rättigheten att begränsa behandling; rättigheten till informationsflyttbarhet; och rätten att överklaga. Om du önskar nyttja dina rättigheter, vänligen kontakta privacy@cision.com.

 

Enligt EU:s dataskyddsförordning så har du ett flertal rättigheter i relation till dina personuppgifter. Vi respekterar och hedrar dessa rättigheter och kommer att hjälpa dig att nyttja dem på de sätt vi har möjlighet. Dessa rättigheter är inte absoluta - i vissa fall gäller de inte dig, eller vår specifika användning av dina uppgifter, och det finns undantag (till exempel så måste vi behandla uppgifterna för att förhålla oss till våra egna lagliga skyldigheter) men om så är fallet kommer vi att meddela dig.

Dina rättigheter inkluderar rätten att:

 • Få tillgång till dina personuppgifter (via vad som allmänt känt som en "den registrerades krav på tillgång till uppgifter").
 • Kräva att vi korrigerar eventuella felaktigheter av din information som vi förvaltar.
 • Kräva att vi raderar personuppgifter som härrör dig i vissa situationer genom att göra en Begäran angående personuppgift.
 • Få tillgång till de personuppgifter angående personuppgifter som du har givit oss, i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och har rätten att överföra dessa uppgifter till en Tredje Part i vissa situationer.
 • Närsomhelst överklaga behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
 • Överklaga beslut som fattats av automatiserade medel (inklusive profilering) vilket involverar rättslig påverkan för dig.
 • I vissa situationer överklaga gällande vår fortsatta behandling av dina personuppgifter.
 • På annat sätt och i vissa fall begränsa vår behandling av dina personuppgifter.

För ytterligare information om dessa rättigheter, samt omständigheterna kring vilka de är gällande, se Rådgivning från UK Information Commissiner’s Office (ICO)  angående individens rättigheter enligt Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).

Du har även rätten att när som helst framföra ett klagomål till UK Information Commissioner's Office (ICO, Storbritanniens kontrollerande myndighet för dataskyddsärenden). Vi hoppas att vi kan hjälpa dig att uppfylla din begäran före du kontaktar ICO så vänligen kontakta oss I första hand.

Dataskyddsmyndigheter inom EU